اخذ تسهیلات کلان به بهانه های مختلف، سه شگرد یک گروه خانوادگی

به گزارش ایران 20 دانلود، به گزارش خبرنگاران، دادگاه رسیدگی به اتهامات داریوش امان کی و چهار متهم دیگر این پرونده آغاز شد.

اخذ تسهیلات کلان به بهانه های مختلف، سه شگرد یک گروه خانوادگی

اتهام این افراد اخلال در نظام مالی است. به گفته قاضی مسعودی مقام این پفراینده 16 متهم دارد که اتهام سایر متهمان موارد دیگری است.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه گفت: ایام دهه فجر را تبریک می گویم، امروز جلسه داریوش امانی یکانی مشهور به حبیب امانی، سعید و رسول ذکاوت پور، مصطفی کیفی از متهمان این پفراینده است.

در ادامه رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: از میان کارکردهای مختلف این گروه با سو استفاده از شرایط مالی کشور و با توجه به مشکلاتی که در سیستم بانکی بانک سرمایه وجود داشت اقدامات ناصوابی انجام دادند.

قهرمانی ادامه داد: بانک سرمایه به عنوان اولین بانک خصوصی که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده بود طی سال های 91 تا 95 ضمن تبانی با اشخاص و دریافت حق حساب و دریافت وثایق نا معتبر اقدام پرداخت تسهیلات کلان کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد یکی از افرادی که طی سال های 92 تا 93 وجوه کلان بسیاری را از بانک سرمایه دریافت کرده متهم داریوش امان کی یکانی است.

متهمان به نام شرکت پایه سازان اریس پول دریافت کردند و با هزینه یک میلیارد ریال این شرکت تأسیس شد.

وی با اشاره به مدیران این شرکت گفت: آقایان سید عباس ذکاوت خوی و سیدرسول ذکاوت خوی به صورت خانوادگی این شرکت را افتتاح کردند و برای اداره آن وجوه کلانی دریافت شد.

نماینده دادستان اظهار داشت: متهمان برای تودیع وثیقه تعدادی ملک معرفی کردند اما نکته قابل توجه این است که این ملک ها به آن میزانی که گفته شد نبودند و با توجه به مخالفت کارشناسان این املاک و زمین ها در رهن بانک قرار گرفتند و پس از آن پرداخت مرحله ای تسهیلات شروع شد.

قهرمانی ادامه داد: متهم ضمن تبانی با کارشناسان دادگستری ملک را بسیار بیشتر از میزان واقعی به عنوان بدهی در اختیار بانک قرار داد و این ملک به عنوان بدهی به بانک تودیع شد.

وی اضافه کرد: همچنین تعدادی آپارتمان هم در بخش های مختلفی از اصفهان و تعدادی زمین در محمد شهر کرج به عنوان اضافه جریمه پولی که باید به بانک داده می شد از سوی متهم معرفی گشت.

قهرمانی در ادامه گفت: با بررسی ها در رابطه با املاک داریوش امانی مشخص شد نامبرده به میزان 113 میلیارد و 716 میلیون منتفع شده است.

وی در خصوص تسهیلات دریافتی از سوی متهمان گفت: اصل مبلغی که متهم از بانک دریافت کرده است به میزان 689 میلیارد و 239 میلیون و 592 هزار و 360 ریال است. متهم ردیف اول داریوش امان کی با نام مستعار حبیب است

این فرد کارخانه دار، سیکل، متأهل و دارای سابقه کیفری است.

وی اضافه کرد: این فرد متهم به مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه از طریق کسب منفعت به میزان 689 میلیارد و 239 میلیون و 592 هزار و 306 ریال و همچنین مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 113 میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: متهم ردیف دوم مرتضی فتحی، دیپلم، فاقد سابقه کیفری متهم است به مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه در اخلال در نظام مالی کشور از طریق تحصیل منفعت به مبلغ 689 میلیارد و 239 میلیون و 592 هزار و 306 ریال متهم است.

قهرمانی گفت: متهم ردیف سوم سیدعباس ذکاوت خوی فاقد محکومیت کیفری مؤثر، فعلاً بازداشت است وی به معاونت در اخلال عمده در نظام مالی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در کلاهبرداری متهم است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف چهارم سید رسول ذکاوت خوی بازنشسته نیروهای مسلح فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام مالی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع است.

وی اضافه کرد: متهم ردیف پنجم مصطفی کفیلی فاقد سابقه کیفری است. این فرد به معاونت در اخلال عمده در نظام مالی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع است و کلاهبرداری متهم است.

در ادامه قهرمانی در تشریح اقدامات مجرمانه متهم گفت: خوشحالم که امروز به اتهامات یک گروه خطرناک در شبکه بانکی کشور رسیدگی می شود.

وی اضافه کرد: در رابطه با توزیع فرایند اتهامات متهمان موضوع در سه محور قابل طرح است به طوری که در سه فرآیند اقدامات مجرمانه اجرا شده است.

وی اضافه کرد: اخذ تسهیلات تسویه تسهیلات و اوراق واهی سپرده مؤسسه آرمان و خروج اوراق مؤسسه آرمان و مکیدن اموال بانک سرمایه فرآیند و سه مرحله ای است که متهمان آن را دنبال می کردند. در مرحله اول متهمان با رقم پایین 65 میلیاردی به دنبال اجرای شگرد خود بودند.

نماینده دادستان ادامه داد: آقایان مکنده فشار قوی در بانک سرمایه برای اموال بانک گذاشته بودند تا در نهایت به سیلی عدالت دچار شدند.

نماینده دادستان اضافه کرد: در رابطه با اخذ تسهیلات متهمان سه فرد غیرمتخصص به نام های مسعود سخاوت خوی؛ عباس ضخامت خوی و محبوبه کفایت را به عنوان مدیران غیر متخصص این شرکت خانوادگی منصوب می نمایند.

قهرمانی ادامه داد: در فرایند اخذ تسهیلات بانکی افتتاح حساب و گردش حساب یک امر ضروری است و مبتنی بر معدل موجودی و گردش حساب فرد درخواست دهنده تسهیلات را دریافت کند و در همین رابطه فرد باید درخواست را ابتدا به شعبه دهد اما در رابطه با این پفراینده شاهد بودیم که درخواست اخذ تسهیلات بانکی مستقیماً به بخشایش مدیرعامل بانک سرمایه ارسال می شود زمانی درخواست اجرا شده که شرکت خواهان تسهیلات حساب بانکی در آن بانک نداشته است و یک هفته پس از اعلام درخواست افتتاح حساب می نمایند.

نماینده دادستان در رابطه با موضوع تسهیلات بانکی در این پفراینده هم گفت: موضوع مشارکت بانک در ساخت و سازی دریافت آباد بوده است و قرار بود یک مجتمع تجاری اداری رفاهی در آن منطقه ساخته شود و در همین رابطه درخواست آقایان اخذ 100 میلیارد تسهیلات بوده است پس از ارسال پفراینده و درخواست به اعتبار سنجی، کارشناس اعتبارسنجی بانک اعلام می کند که سرمایه شرکت 100 میلیون اعلام شده اما 35 میلیون پرداختی دارند همچنین این فرد اعلام می کند که پس از بازدید از ملک متوجه می شود فردی به نام اشراق خود را مالک آن معرفی کرده و می گوید شرکت را به نام دیگران اداره می کند این کارشناس مسائل مربوطه را به مدیران بانکی می کند اما آنها توجهی نمی نمایند.

قهرمانی ادامه داد کارشناس می گوید: پس از ارائه تسهیلات اعتبار حساب ها مورد توجه قرار گیرد عباس ذکاوت فقط یک تسهیلات خرد 5 تا 10 میلیونی از شبکه بانکی گرفته بود.

وی اضافه کرد: کارشناس اعتبارسنجی همچنین اعلام می کند که شرکت مربوطه فاقد هرگونه اعتبارسنجی است و همچنین فاقد حسابرسی های مربوطه بوده است از این رو پرداخت هرگونه تسهیلات به شرکت مذکور پرخطر است و با ریسک عدم

بازپرداخت همراه بوده است.

قهرمانی ادامه داد: در خصوص زمین یافت آباد هم کارشناس اعلام می کند که ترهین ملک بسیار پرخطر است. همچنین اعلام می کند با توجه به اینکه عملیات اجرای پروژه هنوز شروع نشده لذا اصلح است از پس از عملیات اجرایی به میزان 30 درصد؛ درخواست مورد بررسی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: شما اگر این گزارشات کارشناسی را به یک مدیر عامل سلیم النفس بدهید نه تنها 5 میلیون به او نمی دهد بلکه این فرد را دیگر حتی به شعبه هم راه نمی دهد.

قهرمانی شرح داد با این حال با امضای توسلی بخشایش و کاظمی ارائه 80 میلیون تسهیلات به این افراد تصویب و در نهایت 65 میلیارد پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه تسهیلات دریافتی به حساب افراد دیگری واریز نشده است گفت یکی از کسانی که پول به حسابش واریز شده بشیر شیروانی است این فرد یک جوان واقعاً محروم است که پدرش پدرش بیمار بوده است.

قهرمانی ادامه داد در ردیابی های دیگر چند اسم خاص را از جمله سید رضا حسینی فاطمه کلاهدوزان و غلامرضا امان حمید حاجی اسفندیاری و سیدعباس ذکاوت روبرو شدیم که در پایان می گویم این افراد چه کسانی هستند.

قهرمانی ادامه داد کل مصرف تحصیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری پرداخت شده.

وی اضافه کرد مرحله اول تا سال 94 بوده است و در سال 94 آقایان پیروز می شوند آنها احساس خطر می نمایند و می گویند ملک یافت آباد دچار مشکل می شود اگر دیر بجنبیم ملک از دستمان می رود در همین رابطه آقایان یک داستان درست می کند در همین جا و خواهش می کنم این ها در گروه های هنری و نمایشنامه نویسی هم شرکت نمایند چرا که باعث ارتقای سطح نمایشنامه نویسی خواهند شد.

نماینده دادستان ادامه داد آقایان نمایشی را می نویسند در همین رابطه با ذکر این نکته ضروری است که ملک یافت آباد ابتدا به اسم فاطمه کلاهدوزان همسر رسول ذکاوت خوی بوده است و اعلام می کند که من یک روز مشغول دم کردن برنج آن بودند که به یکباره آمدند و مرا به دفترخانه برای امضای برخی اسناد بردند.

قهرمانی ادامه داد: آقای داریوش امان کی اخیراً به 6 سال حبس هم در پفراینده دیگری محکوم شده است.

وی ادامه داد: نقش رهبری داریوش امان کی در دریافت تسهیلات از بانک سرمایه از طریق معاملات مخفیانه روشن است. اظهارات برخی متهمان در جلسه بازپرسی حکایت از ذی نفعان امان کی از تسهیلات و معاملات دارد.

قهرمانی اضافه کرد: متهم امان کی 65 میلیارد تومان تسهیلات غیرقانونی از بانک گرفته است؛ لذا اقدامات اجرا شده داریوش امان کی مصداق اخلال در نظام مالی و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهمان منابع کلان و ارزان قیمت را در راستای تولید استفاده و از طریق غیرقانونی خارج کردند و در پوشش تهاتر با توسل به گران نمایی فاحش مبالغ دیگری نیز از بانک سرمایه خارج کردند و مخل نظام پولی بوده است.

قهرمانی ادامه داد: مدیران بانک سرمایه در یک برگه دستنویس مصوب می نمایند که وثیقه این شرکت خارج شود و سپس اوراق سپرده مؤسسه آرمان جایگزین آن شود اما وقتی می گوئیم چه کسی گفت و بررسی کرد می گویند نمی دانیم.شبکه فساد ملک را از وثیقه خارج می کند و 80 میلیارد تومان اوراق را به عنوان وثیقه می گذارد

قهرمانی با بیان اینکه این تسهیلات با سود 30 درصد ارائه شده، گفت: اما اوراق سود 6 درصدی داشته اند و بنا به گزارشات واصله فقط در سال اول ضرر 5 میلیاردی به بانک وارد شده بانک ملک مرغوب قابل استفاده داده اما اوراق واهی دریافت کرده است.

نماینده دادستان شرح داد: در همان مصوبه دستنویس گفته شد که تاییدیه بگیرید که آیا اوراق تأیید شده هستند یا خیر اما بانک استعلام نکرد و خود متهمان گواهی آوردند و گفتند که تأیید شده، تاریخ سپرده گذاری اوراق 10 روز قبل از صدور آن است یعنی آقایان پول داشتند تا اوراق خریداری نمایند اما اگر آنها برای خرید اوراق پول داشته اند چرا بدهی خود را تسویه نکردند.

وی شرح داد: آقایان با چند کاغذپاره تسهیلات خود را تسویه کردند اوراق به نام آقای کفیل بوده و همین اوراق را شخصی دیگر به نام علی صرافان هم دریافت کرده است.

قهرمانی گفت: قریب به 70 میلیارد سود دریافت شده اما با چند اوراقی که مورد قبول نبودند تسویه شده است اواخر سال 94 پفراینده بانک سرمایه به دادستانی آمد ما ابتدا با یک گزارش مردمی از صندوق ذخیره فرهنگیان که پایین آن نوشته شده بود جمعی از معلمان دلسوز پفراینده را شروع کردیم و در تیرماه 95 اقدامات دست ضربتی و دستگیری ها شروع شد.

نماینده دادستان درباره اوراق مطروحه گفت: این اوراق در زمان آقای خانی بود و شخصی به نام آرمان علمایی که مشاور صندوق ذخیره فرهنگیان بود در این پفراینده وارد می شود و آقایان می گویند اوراق را بگیرید تا ملک بدهید.

قهرمانی ادامه داد: بدهی شرکت در این زمان 120 میلیارد تومان بود و این آقایان یک ملک در برهوت اصفهان را با همکاری کارشناسان متخلف دادگستری به صورت واهی قیمت گذاری می نمایند و آن را به مبلغ 153 میلیارد تومان به بانک می دهند در حالی که قیمت واقعی این ملک بنا به کارشناسی هایی که ما انجام داده ایم 17 میلیارد بوده است.

نماینده دادستان شرح داد: آقایان اوراق مؤسسه آرمان را جعل می کردند اما پس از آنکه استعلام شد این اوراق جعلی بوده است شرکت دارمون تجارت آسیا را تأسیس کردند و به خانم فاطمه کلاهدوزان می گویند بیا و بدهی ات را تسویه کن.

وی به گران نمایی ها ی اجرا شده اشاره و شرح داد: آقایان با این گرانمایی 33 میلیارد بدهکار می شوند و سپس برای وصول طلب شأن 4 میلیارد تومان به صورت نقدی و 29 میلیارد چک از بانک سرمایه دریافت می نمایند.

قهرمانی گفت: چندی بعد آقایان می گویند که می خواهیم از بانک سرمایه ملک بخریم و سه ملک مرغوب بانک سرمایه در میدان آزادی اصفهان سوهانک تهران و یک آپارتمان 20 دقیقه در خیابان مهناز ولیعصر تهران جمع مبلغ 116 میلیارد تومان را از بانک خریداری می نمایند.

قهرمانی گفت: سه ملک می خرند و 87 میلیارد بدهکار می شوند که در بیابان های محمد شهر املاکی را مجموعاً به مبلغ 124 میلیارد تومان می دهند و 8 میلیارد هم طلبکار می شوند. قیمت واقعی ملک محمد شهر را بررسی کردیم که 2 میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: شگرد کارشناسان هم این بوده که از کف شروع کردند. در مرحله تسویه ملک ها را 1200 درصد گران نمایی کردند. املاک خوب بانک را می گرفتند تا از طلبان فراتر رود و این فرایند زنجیره ای ادامه می یابد.

نماینده دادستان گفت: با توجه به جمیع مراتب، آنچه آقایان از بانک خارج کردند 189 میلیارد تومان پول گرفتند. سوال این است که این املاک چطور توسط آقای خانی پذیرفته شده است. این کارها را آقای آنانی انجام می داده است.

وی اضافه کرد: در آن زمان آقای آنانی و علمایی جلسه ای می گذارند که زمین اصفهان را به بانک تحمیل نمایند. آقای امان 4 میلیارد تومان به علمایی می دهد و علمایی یک میلیارد تومان را برای خود می پردازد و یک کیف چرم می خرد و 640 یورو پول در آن می گذارد و پس از آن هم فرش می خرند.

نمایند دادستان گفت: عده ای افراد در پفراینده دخالت می کردند و اسم خود را نهادهای نظارتی می گذاشتند که ما پایشان را از دادسرا بیرون گذاشتیم. می بینید که آقایان اگر به چنگال عدالت گرفتار نمی شدند می خواستند با بانک سرمایه چه نمایند.

در ادامه جلسه داد داریوش امان کی متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: آقای قهرمانی چون خیلی به تعداد و ارقام مشرف نیست اعداد و ارقام را همه اشتباه می گوید. موضوع اینجا پفراینده سازی توسط محسن رضایی شوهر خواهر بنده است. من از سال 85 تا سال 93 در کشور نبودم.

رئیس دادگاه گفت: شما از کشور خارج شده بودید و به کانادا و انگلیس رفته بودید و شما را بازگرداندند.

امان کی گفت: محسن رضایی کسی بوده که ده ها پفراینده باز با من دارد. من در سال 93 بازداشت بودم اما او اقراری کرد که با من روابط مالی دارد که سپس از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه از من سوال کردند.

وی ادامه داد: آقای قهرمانی گفت ملک اصفهان 17 میلیارد کارشناسی شده است اما آن زمان بنده اصلاً ایران نبودم. آقای بازپرس فریب آقای رضایی را خورده است.

رسول قهرمانی در ادامه دادگاه در واکنش به دفاعیات داریوش امان کی گفت: کارشناس ملک اصفهان را بررسی و اعلام می کند که ارزش خدمات زیربنایی 17 و عرصه 25 است.

وی اضافه کرد: شهرداری اصفهان هم اعلام می کند ملک خارج از محدوده و فاقد کاربرد تجاری است.

نماینده دادستان ادامه داد: در کارشناسی دیگری اعلام شد که سال 94 ملک مطروحه ده میلیارد قیمت داشته است. حال چطور محاسبه می شود که تورم 1500 برابری لحاظ می شود.

قهرمانی ادامه داد: کل مجموعه به صورت تپه های برهوت بوده و ارزش زمین موصوف هم به ارزش همان ده میلیارد اعلام شده هم نبوده است.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان در خصوص دفاعیات متهم ردیف اول گفت: آقایان می گویند محسن رضایی برایشان پفراینده سازی کرده اما هنوز اظهارات رضایی تمام نشده است حتی می توان گفت بلکه اظهارات قرینه است.

قاضی مسعودی هم در واکنش به سخنان متهم گفت: آقای امان کی من شمارا می شناسم این صحبت هارا نزنید شما کی هستید که همه می خواستند شمارا بگیرند.

وی خطاب به متهم گفت: حرفی که نمی دانید را نزنید مستندات ارائه کنید. در زندان یک حرف می زنید اینجا یه حرف دیگر.

قاضی مسعودی مسعودی ادامه داد: چطور محسن رضایی کذب می گوید اما شما درست می گوئید؟ صحبت های شما تناقض دارد با صداقت از خود دفاع کنید.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان هم گفت: در املاک محمد شهر همین آرمان علمایی به دفتر علی محمدی می آید و آنجا به مشکل می خورند.

قاضی مسعودی در خصوص اموال متهم هم گفت: ما تمام اموال شمارا بررسی می کنیم و به شما میگوییم چقدر مال دارید

نماینده دادستان هم خطاب به متهم گفت: شما باید اسناد بیاورید و بگویید اموال در راستا درست مصرف شده.

قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام پایان این جلسه گفت: ادامه رسیدگی به این پفراینده به دوشنبه هفته جاری موکول می شود.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 26 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: iran20download.ir شناسه مطلب: 903

به "اخذ تسهیلات کلان به بهانه های مختلف، سه شگرد یک گروه خانوادگی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اخذ تسهیلات کلان به بهانه های مختلف، سه شگرد یک گروه خانوادگی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید