همه نقدها را شنیدم ، تغییرات در سازمان میراث فرهنگی را نفی می کنم

به گزارش ایران 20 دانلود، معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه با ظرفیت گردشگری استانها آشنا است، گفت: به طور حتم بنده نیز نگاه تعادل جنسیتی را در سازمان خواهم داشت، براین اساس همه نقدها را شنیدم ولی نه از تغییرات معاونان و مدیران سازمان استقبال می کنم و نه آن را نفی می کنم.

همه نقدها را شنیدم ، تغییرات در سازمان میراث فرهنگی را نفی می کنم

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرنگاران، زهرا احمدی پور - معاون جدید رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با حضور در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها و در بازدید از غرفه خبرنگاران با اشاره به استفاده از ظرفیت های میراث فرهنگی استانهای دور و کم برخوردار گفت: ذائقه مسیرهای گردشگری ایران را باید تغییر دهیم.

احمدی پور با تأکید بر تغییر ذائقه مسیرهای گردشگری ایرانیان اضافه نمود: مردم باید با مسیرهای جدید و متنوع آشنا شوند تا انتخاب های بیشتری برای سفر و گردشگری داشته باشند.

معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به نخستین سفر خود به سیستان و بلوچستان مطرح نمود: درصدد هستیم تا از ظرفیت تمام استانها در حوزه میراث فرهنگی به بهترین شکل استفاده کنیم.

معاون جدید رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تأکید کرد که با ظرفیت گردشگری استانهای کشور آشنا است.

احمدی پور در بازدید از غرفه یکی از خبرگزاری ها با تاکید بر اینکه رویکرد مدیریتی اش در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برقراری تعادل جنسیتی است، گفت: آمده ام تا اجرای برنامه هایی را که در راستای سیاست های دولت است، تسریع ببخشم.

وی درباره فرآیند انتخابش به عنوان رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مطرح نمود: رویکرد دکتر روحانی، ترمیم کابینه بود که با هدف سرعت بخشیدن به برنامه ها و سیاست ها انجام شد، خوشبختانه براساس سوابق مدیریتی که داشتم، این شناخت حاصل شده بود و برنامه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با سرعت و تحرک بیشتری اجرا خواهد شد.

معاون رئیس جمهور درباره ارتباط تحصیلات خود با صنعت گردشگری، گفت: رشته ام جغرافیای انسانی است، اما به لحاظ فرصت های موجود در این کشور و بسترهای فرهنگی و گردشگری، هر شخصی احتیاج دارد از جغرافیای ایران باخبر باشد که خوشبختانه اساساً من تخصص جغرافیا را دارم.

احمدی پور درباره برنامه هایش که هنگام انتصاب ارائه نموده است، ادامه داد: در قالب سیاست های دولت عمل خواهم کرد، اما چارچوب برنامه هایم، براساس شناخت کامل تری که نسبت به شرایط هر سه حوزه در دولت پیدا خواهم کرد، در حال تدوین است.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره پیگیری برنامه های سه سال گذشته دولت در این سازمان، گفت: کوشش ما سرعت بخشیدن به برنامه ها در راستای سیاست های دولت است.

احمدی پور در پاسخ به این پرسش که آیا حاکم شدن یک مدیر خانم در راس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سبب حاکم شدن نگاه جنسیتی و زنانه و جایگزین کردن زنان در این سازمان خواهد شد، گفت: نخستین نکته مورد تاکید ما، برقراری تعادل جنسیتی است، رویکرد ما تعادل جنسیتی است که براساس ظرفیت ها و توانمندی های انسان ها معین می گردد و بر آن اساس، ورود به عرصه مدیریت برای این اشخاص تسهیل خواهد شد.

احمدی پور همچنین در پاسخ به این پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه جمعیت زیادی از هنرمندان صنایع دستی را زنان تشکیل می دهند، حضور شما به عنوان رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چقدر به درک مشترکی از مسائل و برطرف آن ها منجر خواهد شد، گفت: قرار بر این است که شبکه ای از فعالان صنایع دستی در کشور داشته باشیم. پس از آن به فراخور مسائل و احتیاجهایی که دارند، اقداماتی را انجام خواهیم داد. من در سیستان و بلوچستان فقط با بخشی از این جمعیت آشنا شدم و بخش زیادی حتماً با مطالعه بقیه شرایطی که در استان های دیگر وجود دارد، محقق خواهد شد.

معاون رئیس جمهور همچنین در بازدید از غرفه یکی دیگر از خبرگزاری ها گفت: ظرفیت ها و فرصت های خوب سازمان میراث فرهنگی و ظرفیت و امکانات خوبی که در دانشگاه آزاد اسلامی داریم، می تواند مبنایی برای کار مشترک باشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: رویکرد ما این است که به طور متقابل از ظرفیت همه دستگاه ها برای تحقق اهداف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استفاده کنیم.

وی مطرح نمود: در فرآیند ایجاد ارتباط با دستگاه های مختلف، دانشگاه ها در اولویت خواهند بود، تقویت ارتباط بین نیروی انسانی که در دانشگاهها داریم و همچنین نیروی انسانی سازمان میراث فرهنگی باعث افزایش انگیزه و ایجاد فرصت های جدید خواهد شد.

دولت به تعادل جنسیتی اعتقاد داد

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه بازدید خود از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور در غرفه یکی دیگر از غرفه خبرگزاری ها بر سرعت بخشی به امور این سازمان تاکید نمود و گفت: تعادل جنسیتی مقوله ای است که دولت یازدهم به آن اعتقاد استوار دارد و من نیز سعی دارم به آن عمل کنم.

وی اضافه نمود: سیاست های اصلی من با توجه به اینکه در ساختار دولت تدبیر و امید پذیرفته ام، همان اجرای سیاست های کلان دولت در این بخش خواهد بود.

معاون رئیس جمهور اضافه نمود: ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تغییر نموده اما سیاست دولت که تغییری ننموده است.

احمدی پور اضافه نمود: با توجه به رویکرد رییس جمهور، نسبت به ترمیم کابینه که به منظور سرعت بخشیدن به برنامه ها انجام شده است، عمده فعالیت من نیز سرعت بخشی به فعالیت ها است تا در شرایط مطلوب تری قرار گیریم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح نمود: سعی خواهم کرد تا بر اساس سیاست های دولت برنامه هایم را به پیش ببرم.

وی در خصوص حضور زنان در عرصه های مدیریتی کشور نیز گفت: حضور زنان و مردان در عرصه های مدیریتی سبب تعادل جنسیتی می گردد، این امر سیاستی است که هم دولت بدان اعتقاد استوار دارد و هم مجموعه مدیرانی که در این سیستم فعالیت می نمایند.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنادیع دستی و گردشگری گفت: به طور حتم بنده نیز نگاه تعادل جنسیتی را در سازمان خواهم داشت.

معاون رئیس جمهور در ادامه در خصوص سیاست هایش در خصوص مقولات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اضافه نمود: سازمان سه اسم ندارد بلکه یک عنوان دارد و آن هم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

احمدی پور یادآور شد: معتقدم این سه عرصه کاملاً به همدیگر مرتبط بوده و با موضوع فرهنگ می توان تعامل این بخش ها را با یکدیگر افزایش داد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توضیح داد: گردشگری می تواند از ظرفیت های میراث فرهنگی و صنایع دستی به خوبی استفاده کند و برای تبدیل شدنش به صنعت باید از ظرفیت های فرهنگی در کشور به خوبی بهره برداری کرد.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر واکنش فعالان سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به انتصابش، گفت: من همه نقدها را شنیدم، سازمان میراث فرهنگی ترکیبی از گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی است، شما یک متخصص به من معرفی کنید که در هر سه حوزه تخصص داشته باشد، سپس نقدهای بعدی را می پذیرم، من بنا به توان مدیریتی خود وارد این حوزه شدم.

وی اضافه نمود: هر سه بخش سازمان میراث فرهنگی دارای اولویت هستند اما برنامه های سازمان با رویکرد تعامل در هر سه حوزه پیگیری می گردد.

اولویت ما هماهنگی و تعامل بین سه حوزه سازمان است

معاون رئیس جمهور همچنین در تبادل نظر با یکی دیگر از خبرگزاری ها گفت: اولویت من هماهنگی و تعامل بین سه حوزه است. کمتر از یک هفته است که وارد سازمان شدم و در حال حاضر در حال استخراج و جمع آوری داده ها هستم. براساس شناختی که در آینده پیدا خواهم کرد؛ اقدامات لازم را در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی در پاسخ به سوال دیگر که آیا در این مدت باقى مانده در سطوح معاونان و مدیران کل تغییراتى ایجاد مى کنید یا قرار است که با همین تیم کنونى کار کنید، گفت: نه از تغییرات معاونان و مدیران سازمان استقبال می کنم و نه آن را نفی می کنم، بلکه با توجه به ضرورتی که در کار احساس خواهد شد، تغییرات اعمال خواهد شد.

لازم به ذکر است، مرتضی رحمانی موحد - معاون گردشگری و بهمن نامورمطلق - معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی در این بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را همراهی می کردند.

یادآور می گردد، در نمایشگاه سال جاری 40 روزنامه، 13 خبرگزاری، 23 رسانه در حوزه دین و اندیشه، 86 رسانه در حوزه فرهنگ و هنر، 96 پایگاه خبری و هفته نامه سیاسی و اجتماعی، 79 رسانه با موضوع خانواده و 11 عنوان نشریات تخصصی بچه ها حضور دارند.

بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات به مدت یک هفته تا 21 آبان ماه از ساعت 9:30 تا 20:30 پذیرای علاقه مندان است.

منبع: تسنیم
انتشار: 18 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: iran20download.ir شناسه مطلب: 799

به "همه نقدها را شنیدم ، تغییرات در سازمان میراث فرهنگی را نفی می کنم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "همه نقدها را شنیدم ، تغییرات در سازمان میراث فرهنگی را نفی می کنم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید