کشتی فرنگی

عیادت صالحی امیری و علی نژاد از حسن یزدانی

صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک و علی نژاد، سرپرست معاونت قهرمانی وزارت ورزش با حضور در بیمارستان پیگیر فرایند درمانی حسن یزدانی شدند.

21 بهمن 1398

کشتی فرنگی قهرمانی دنیا، گرایی برنزی شد

نماینده وزن 77 کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان با فزونی در دیدار رده بندی مسابقات کشتی قهرمانی دنیا به مدال برنز رسید.

24 مهر 1398