استان مرکزی حذف بخاری های نفتی مدارس را جشن می گیرد، مسکن مهر نیازمند 261 کلاس درس

به گزارش ایران 20 دانلود، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: در مهرماه سال جاری جشن برچیده شدن بخاری های نفتی از سطح مدارس استان را برگزار خواهیم کرد.

استان مرکزی حذف بخاری های نفتی مدارس را جشن می گیرد، مسکن مهر نیازمند 261 کلاس درس

حسین محمدی در گفت وگو با ایران 20 دانلود، با اشاره به اینکه در سطح استان 74 مدرسه با 81 کانکس وجود دارد، اضافه نمود: از ابتدای سالجاری با یاری خیرین کلنگ پنج مدرسه برای جایگزینی زده شده که با توجه به اینکه شروع پروژه با استفاده منابع خیرین صورت می گیرد و تکمیل پروژه به وسیله منابع نیمه تمام مردمی ملی خواهد بود امکان زمان بندی دقیقی برای این پروژه ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه عموما منابع خیرین از کنترل سازمان نوسازی خارج است، گفت: تعهدات خیرین در یک پروژه به منزله به اتمام رساندن آن پروژه توسط خیر نیست و در برخی از پروژه ها به محض اتمام تعهدات خیر در صورتی که پروژه نیمه تمام باشد مابقی پروژه توسط سازمان نوسازی و به وسیله اعتبارات ملی تکمیل می شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی ضمن اشاره به اینکه مدارس کانکسی عموما تک کلاسه هستند، ادامه داد: بالغ بر 85 درصد مدارس کانکسی کمتر از 10 نفر دانش آموز دارند و این مدارس کانکسی عموما در مناطق شازند و خنداب هستند که امیدواریم برای مهرماه سال آینده بتوانیم حدود 10 کلاس کانکسی را از دور خارج کنیم.

وی با تاکید بر اینکه الزامی برای سازمان نوسازی مدارس برای برچیدن مدارس کانکسی وجود ندارد و تنها این اقدامات در راستای تحقق عدالت آموزشی است، به برنامه هایی که در این راستا اجرا شده اشاره نمود و اضافه نمود: در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز برنامه ای را تحت عنوان جمع آوری مدارس کانکسی از سطح استان دنبال کردیم که تحت همین عنوان تاکنون خیرین برای جایگزینی پنج مدرسه کانکسی مشارکت کردند، همچنین با فرمانداری ها برای جایگزینی مدارس کانکسی توافق کردیم که به وسیله منابع ملی و استانی در صورت محقق شدن اعتبارات، این جایگزینی صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در مهرماه سالجاری مراسم برچیده شدن بخاری های نفتی از مدارس را در سطح استان برگزار می کنیم، اضافه نمود: 2 هزار و 108 فضای آموزشی و یاری آموزشی در سطح استان وجود دارد که شامل مدرسه، سالن، خوابگاه و ... می شود و حدود 208 هزار دانش آموز در سطح استان در این فضاها مشغول تحصیل هستند. 14درصد از این فضاهای آموزشی و یاری آموزشی در سطح استان از بخاری های نفتی استفاده می کردند که باتوجه به اینکه طرح استاندارسازی سیستم های گرمایشی مدارس از سال 92 در استان شروع شده، از ابتدای مهرماه سالجاری در سطح استان مدرسه ای که از بخاری نفتی استفاده کند نخواهیم داشت.

محمدی با اشاره به اینکه در تمام مدارس سطح استان استانداردسازی سیستم گرمایشی اجرا شده است، ادامه داد: به تمام مناطق استان اعلام کردیم که آن دست از مدارسی که از بخاری نفتی استفاده می نمایند و در آمار وجود ندارند را به سازمان نوسازی مدارس استان اطلاع دهند تا استانداردسازی آنها نیز انجام شود که تاکنون برنامه ریزی ها و کارهای نهایی برای جمع آوری بخاری های نفتی در مدارس استان اجرا شده است.

5074 مدرسه استانداردسازی شده اند

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی با اشاره به اینکه طرح استانداردسازی مدارس در دو افق تعریف شده است، گفت: این طرح از سال 92 شروع شده و افق اول آن شامل برچیدن بخاری های نفتی و افق دوم آن نیز شامل برچیدن کلیه بخاری های گازی در کلیه فضاهای آموزشی و یاری آموزشی است.

وی همچنین با بیان اینکه هزار و 199 مدرسه از مدارس استان در افق دوم طرح احتیاجمند استاندارسازی خواهند شد، اضافه نمود: از ابتدای این طرح 7 هزار و 262 کلاس احتیاجمند استاندارسازی بودند که تا انتها سال گذشته 5 هزار و 74 کلاس از این تعداد استانداردسازی شده اند و امیدواریم تبدیل بخاری های گازی به سیستم موتورخانه ای و شوفاژ 2 هزار و 188 کلاس مابقی که شامل 524 مدرسه می شوند را حداکثر تا سال 99 با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد تومان(بدون در نظرگرفتن تورم) به اتمام برسانیم که در این صورت پرونده استانداردسازی در سطح استان بسته خواهد شد.

محمدی با بیان اینکه یکی دیگر از احتیاجها، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی مدارس موجود است، گفت: بخشی از تخریب، بازسازی و مقاوم سازی مدارس در سال های گذشته اجرا شده است ولی با این وجود 3 هزار و 844 کلاس در استان وجود دارد که احتیاجمند تخریب، بازسازی و مقاوم سازی هستند.

حذف مدارس نوبت دوم احتیاجمند احداث 1239 کلاس

وی با تاکید بر اینکه تمامی مدارس شهرستان ساوه دو نوبته هستند و ملزم هستیم که بر اساس عدالت آموزشی تمامی مدارس را به نوبت صبح تبدیل کنیم، اضافه نمود: برای حذف مدارس نوبت دوم در سطح استان باید هزار و 239 کلاس احداث شود.

سایت های مسکن مهر حداقل 261 کلاس احتیاج دارند

محمدی همچنین با اشاره به اینکه سایت های مسکن مهر حداقل به 261 کلاس احتیاج دارند، اظهارکرد: شرکت های انبوه سازی و دستگاه های دیگر در سایت های مسکن مهر علاوه بر ساخت مسکن باید مدرسه نیز می ساختند که به تعهدات خود عمل ننموده و به اجبار وظیفه ساخت مدارس سایت های مسکن مهر به سازمان نوسازی مدارس تحمیل شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی با اشاره به اینکه برای برطرف تمام احتیاجهای آموزشی در سطح استان در مجموع اعتباری بالغ بر هزار و 430 میلیارد تومان بدون لحاظ تورم احتیاج است، گفت: با توجه به اعتبارات محدودی که در اختیار سازمان نوسازی است برای انجام تمام این پروژه ها زمان طولانی باید صرف شود.

یاری 1710 خیر به ساخت فضاهای آموزشی و یاری آموزشی استان

وی با بیان اینکه طی این بیست و یک جشنواره که در سال های متمادی برگزار شده است هزار و 710 خیر به ساخت فضاهای آموزشی و یاری آموزشی یاری کردند، گفت: 137 پروژه از سال های 89 تا 97 به صورت پروژه های تمام مردمی یا مشارکت دولت و خیرین اجرا شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی با اشاره به اینکه خیرین در جشنواره بیست و یکم حدود 30 میلیارد تومان برای تکمیل یا احداث فضاهای نیمه تمامی که به صورت مردمی بوده است تعهد ایجاد کردند، اضافه نمود: این رقم در مقایسه با جشنواره بیستم(سال گذشته) که 17.7 میلیارد تومان بوده رشدی 60 درصدی را در جذب مشارکت های مردمی در پی داشته است، همچنین از اعتبار جشنواره بیستم 79 درصد تا زمان برگزاری جشنواره بیست و یکم محقق شده است که این اعتبار به پروژه های آموزشی و یاری آموزشی تزریق شد.

محمدی همچنین اظهار کرد: میزان هزینه نمودهای آن دست از پروژه های خیرین که به صورت تمام مردمی است در اختیار سازمان نوسازی قرار نمی گیرد و در اختیار خود خیرین است.

وی تکمیل پروژه های نیمه تمام، جذب پیمانکاران به پروژه های عمرانی و تعمیر و تجهیز مدارس را از مهم ترین چالش هایی که در حال حاضر سازمان نوسازی مدارس استان با آن روبروست عنوان نمود و گفت: با توجه به نحوه تامین اعتبارات و اعتبار بسیار کمی که بابت تعمیرات مدارس درنظر گرفته می شود، مدارس ما با گذشت زمان مستهلک تر می شوند و با این اعتبارات محدود رسیدگی به تمامی مدارس و تمامی خواسته های آموزش و پرورش امکانپذیر نیست.

اعتبارات با زیربنا همخوان نیست

محمدی با اشاره به اینکه رقمی که بابت تعمیرات در سال گذشته در اختیار داشتیم حدود 6 میلیارد تومان بوده است، اظهارکرد: این رقم با یک میلیون متر مربع زیربنایی که در اختیار ماست همخوانی ندارد و عددی نیست که با آن بتوانیم احتیاجهای تعمیراتی مدارس استان را مرتفع کنیم، از طرفی مدارس جزو آن دست از ساختمان هایی هستند که به شدت مستهلک می شوند، بنابراین تعمیر و تجهیز مهمترین احتیاج امروز سازمان نوسازی مدارس است.

وی با بیان اینکه دیگر در دستگاه اجرایی اعتباری به صورت نقد وجود ندارد و با استفاده از اسناد خزانه اسلامی کار می کنیم گفت: استفاده از این اسناد منجر به افزایش قیمت تمام شده پروژه نیز می شود چرا که پیمانکاری که پروژه ای را شروع می نماید پول خود را دو سال بعد دریافت می نماید و از طرفی استفاده زا این اوراق در قیمت تمام شده پروژه تاثیرگذار است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی با اشاره به اینکه برای ساخت یک مدرسه قیمت تمام شده به ازای هر متر مربع زیربنا حدود 2 میلیون و 300 هزار تومان تا 2 میلیون و 500 هزار تومان است، اضافه نمود: هزینه ساخت مدرسه در استان های مختلف متفاوت است ولی با توجه به متریال و موادی که در پروژه ها استفاده می کنیم و مشکلاتی که در پروژه ها وجود دارد، قیمت تمام شده در استان مرکزی در مقایسه با سایر استان های مجاور رقم پایین تری است که این امر به جهت استفاده ما از اسناد خزانه اسلامی است که باعث شده از پیروز ترین دستگاه ها در این زمینه بشمار آییم.

وی با بیان اینکه در راستای فرهنگ سازی و استفاده صحیح از فضاهای آموزشی در ورودی مدارسی که به تازگی افتتاح شدند تابلویی نصب می شود، گفت: در این تابلو محل تامین اعتبار پروژه شرح داده شده و از دانش آموزان و مدیران خواسته می شود که در راستای حفظ این سرمایه ملی کوشا باشند.

محمدی با تاکید بر اینکه نحوه استفاده صحیح از فضای آموزشی به فرهنگ افراد بر می شود، گفت: بخش دیگر این مسئله آن است که امروزه فضای کافی برای تخلیه انرژی بچه ها در فضای خانه وجود ندارد و مدارس تنها مکانی هستند که بچه ها انرزی خود را تخلیه می نمایند. به همین دلیل مدارس خیلی زودتر نسبت به ساختمان های اداری و کاربری های متفاوت مستهلک می شوند همچنین در مدارس دخترانه به واسطه انضباط بیشتر دختران نسبت به پسران تعمیرات و نگهداری کمتی احتیاج است.

وی با تاکید بر اینکه در راستای هدفمند کردن منابع نیروی انسانی و فضای آموزشی احداث مجتمع آموزشی به نفع سیستم آموزشی کشور است، اظهارکرد: مدارسی که ساخته می شوند عموما 6، 9 و 12 کلاسه هستند بنابراین سعی می کنیم که مدارس 6 و 9 کلاسه هم نسازیم و به سمت مدارس 24 و 36 کلاسه و مجتمع سازی برویم. حسن مجتمع سازی این است که مثلا وقتی سه مدرسه 12 کلاسه را در کنار هم می سازیم برای این مجتمع تنها یک سالن ورزشی می سازیم، همچنین سرویس حمل و نقل دانش آموزان نیز از سامان بیشتری برخوردار است بنابراین در مجموع این رویه در کاهش هزینه ها و افزایش سامان دهی موثر است.

کلنگ اولین مدرسه سبز استان به زودی به زمین می خورد

محمدی با اشاره به مدارس هوشمند و تعریفی که از هوشمندسازی وجود دارد، گفت: در سال های گذشته مدارس هوشمند آن دسته از مدارسی بودند که صرفا دارای تخته هوشمند بودند که از سال گذشته این تعریف تغییر نموده و یک تعریف جدیدی را به اسم مدارس سبز ایجاد کردیم. فراخوان این مدارس منتشر شده و در مرحله انتخاب مشاور هستیم. به زودی کلنگ اولین مدرسه سبز را در استان در کوی کوثر اراک به زمین می زنیم.

وی با بیان اینکه در مدارس سبز همه چیز هوشمند است، اضافه نمود: در این مدارس تنها تخته هوشمند نیست بلکه آب، انرژی، رفت و آمد، فضا، حرارت محیط و در کل همه چیز هوشمند است. تعریف هوشمندسازی از جانب ما دیگر نصب یک تخته هوشمند نیست و دیگر به دنبال این هدف نیستیم، تعریف هوشمندسازی از نظر ما ایجاد مدرسه هوشمند است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی با اشاره به اینکه راه اندازی مدرسه هوشمند احتیاج به مطالعات عمقی دارد، گفت: کار برنامه ریزی و مطالعات آموزشی این طرح در دانشگاه شیراز به سفارش سازمان نوسازی مدارس کشور شروع شده و ما نیز قصد نداریم بی گدار به آب بزنیم چرا که مسئله هوشمندسازی یک بحث جدید و علمی در سراسر جهان بشمار می رود که احتیاج است همانگونه که سازمان نوسازی مدارس کشور در بحث مقاوم سازی مدارس در سطح آسیا جزو رده های یک و برتر بشمار می رود و حرفی برای گفتن دارد، بتوانیم در مدارس سبز و تمام هوشمند نیز جزو پایه گذاران آن قرار بگیریم.

محمدی با بیان اینکه علیرغم حجم پروژه ها و کوشش هایی که نوسازی مدارس انجام می دهد شاهد برد رسانه ای بسیار ضعیفی در مورد عملکرد این سازمان هستیم که باید تقویت شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 6 آبان 1398 بروزرسانی: 28 فروردین 1399 گردآورنده: iran20download.ir شناسه مطلب: 394

به "استان مرکزی حذف بخاری های نفتی مدارس را جشن می گیرد، مسکن مهر نیازمند 261 کلاس درس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "استان مرکزی حذف بخاری های نفتی مدارس را جشن می گیرد، مسکن مهر نیازمند 261 کلاس درس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید